ภาษีกับการขายฝาก

ความจริงความคิด : ภาษีกับการขายฝาก กรณีผู้ขายฝาก

แม้จะเป็นข่าวดีฉลองปีใหม่ว่าจีนเปิดประเทศทำให้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยอย่างครึกครื้น ไปที่ก็เจอ บางทีเจอบ่อยจนอยากหลบหลีกทางให้ ไม่ใช่รังเกียจนะ ตรงกันข้ามกลับยินดีต้อนรับด้วยซ้ำ แต่ที่อยากหลบก็เพราะกลัวเสียเวลา ต้องรอนาน ไม่ว่าจะรอคิวสั่งอาหาร รอคิวเช้าชมสถานที่สำคัญ ฯลฯ เอาเป็นว่า ยินดีต้อนรับนะ welcome to Thailand