ผู้จัดการ

ก.ล.ต. เล็งคุม CEO นั่งได้ 1 บล. กรรมการ เป็นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเป็นกรรมการ และผู้บริหาร ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นผู้จัดการได้เพียง 1 บริษัท ส่วนกรรมการเป็นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ให้เวลาปรับตัว 180 วันหลังบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยรักษาประโยชน์ของลูกค้าและความน่าเชื่อถือของตลาดทุนโดยรวม