ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่

“ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ไม่เกิน 600 ล้านหุ้น เข้า SET

HoonSmart.com>> “ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่” ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 600 ล้านหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ รุกใหญ่ขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน มุ่งสู่ผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รับเมกะเทรนด์ Green Energy ส่วนเงินระดมทุนที่เหลือใช้ชำระเงินกู้สถาบันการเงินและใช้หมุนเวียนกิจการ