ซื้อหุ้นคืน

ผู้ถือหุ้น TPIPLไฟเขียวซื้อหุ้นคืน 5% วงเงิน 2.5 พันล้าน

ผู้ถือหุ้นทีพีไอ โพลีน ไฟเขียวอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รองรับโครงการซื้อหุ้นคืน เตรียมเดินหน้าซื้อหุ้นคืนจำนวน 1,009.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 5% วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท หวังเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

TPIPL เท 2.5 พันล้านบาท ซื้อหุ้นคืน 5%

“ประชัย”เฉลยข่าวดี TPIPL วิธีแก้หุ้นต่ำบุ๊ค บอร์ดมีมติซื้อหุ้นคืน 1,009 ล้านหุ้น ใช้เงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ขายหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาท คืนหนี้ มีสภาพคล่องส่วนเกิน 5,808 ล้านบาท

1 4 5 6