ซันเทคสตีลเวิคส์

PERM ส่ง “ซันเทคสตีลเวิคส์” ขายหุ้น IPO เข้าตลาดภายในปี 65

HoonSmart.com>> บอร์ด “เพิ่มสินสตีลเวิคส์” อนมุติ “ซันเทคสตีลเวิคส์” บริษัทย่อย เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 65 เตรียมเพิ่มทุน 170 ล้านหุ้น ขายหุ้น IPO ประชาชนทั่วไป 119 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้น PERM ไม่เกิน 51 ล้านหุ้น นำเงินขยายกิจการ ลงทุนโครงการผลิตเหล็กเคลือบสี ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและคืนเงินกู้ยืม