ชญานี โปขันเงิน

“แตง-ชญานี” บิ๊กเอเชียเวลท์ เปิดหน้าชน “ภัทธีรา” นายกสมาคมบล.

“เจ๊แตง- ชญานี โปขันเงิน” อดีตผู้บริหารบล.เอเชียเวลท์ เปิดหน้าชน” ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ” บิ๊ก ดีบีเอส วิคเคอร์ส ในฐานะนายกสมาคมโบรกเกอร์ จี้ตรวจสอบเงินสมาคม ฯ ” ด้านภัทธีรา” แจง 4 ข้อ ย้ำกระบวนการตรวจสอบได้ ขอความเป็นธรรมทำหน้าที่เพื่อประโยชน์อุตสาหกรรม