“แตง-ชญานี” บิ๊กเอเชียเวลท์ เปิดหน้าชน “ภัทธีรา” นายกสมาคมบล.

“เจ๊แตง- ชญานี โปขันเงิน” ผู้บริหาร บล.เอเชียเวลท์ เปิดหน้าชน “ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ” บิ๊ก ดีบีเอส วิคเคอร์ส ในฐานะนายกสมาคมโบรกเกอร์ จี้ตรวจสอบเงินสมาคมฯ ด้าน “ภัทธีรา” แจง 4 ข้อ ย้ำกระบวนการตรวจสอบได้ ขอความเป็นธรรมทำหน้าที่เพื่อประโยชน์อุตสาหกรรม

นางชญานี โปขันเงิน หรือ “เจ๊แตง” ผู้กว้างขวางแห่งวงการหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ เปิดเผยว่า ได้ส่งเอกสารร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) เลขาธิการ ก.ล.ต. สำเนา ถึง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขอให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ในการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต และนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ดังนี้

1.ความความเหมาะสมในตำแหน่งต่าง ๆ ของนางภัทธีรา ทั้งกรรมการและประธานอนุกรรมการวินัยผู้พิจารณาตัดสินลงโทษบริษัทหลักทรัพย์อื่น ๆ เนื่องจาก บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) ที่นางภัทธีรา เป็นผู้บริหารสูงสุด ถูกตลาดหลักทรัพย์ ฯ ลงโทษ โดยอนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศทำการขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง (naked short)

2. นางภัทธีรา ในตำแหน่งนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (สมาคมบล.) ได้ให้สมาชิกลงมติมอบเงินค่าธรรมเนียมส่วนเกินจากเพดานสูงสุดที่สำนักงาน ก.ล.ต เรียกรับแก่สมาคมฯ ในปี 2553 โดยสมาชิกเข้าใจว่า ก.ล.ต รับทราบและเห็นด้วย เงินจำนวน 60-70 ล้านบาท ต่อปี ไปพัฒนานักลงทุนและบุคคลากรในตลาดทุน แต่ปรากฏว่า สมาคมฯ ได้นำเงินใช้จ่ายส่วนนี้ ปีละ 4-5 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนที่เหลือ ไม่สามารถตรวจสอบได้

3. ขอให้พิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ที่เลือกจากสมาคม บล. 5 คน เนื่องจาก นางภัทธีรา เป็นประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการชุดนี้ มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับนางภัทธีรา ตลอดจนเป็นผู้ที่มาจากภาคธุรกิจที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสิ้น ดังนั้น โอกาสในการคัดสรรผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ อาจจะไม่มีความเป็นกลางเพียงพอ

4. จากกระแสข่าวว่า มีบุตรหรือธิดาของนางภัทธีรา เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต.จึงอยากให้เลขาธิการและกรรมการ ก.ล.ต พิจารณาว่า สมควรหรือไม่ และจะมีการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างบุพการีและบุตรธิดาที่ตำแหน่งหน้าที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างไร

ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ

ขณะที่นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส ในฐานะนายกสมาคมบล. กล่าวชี้แจงตามที่นางชญานีตั้งข้อสังเกตดังนี้คือ 1. บล.ดีบีเอส ถูกตลาดหลักทรัพย์ ปรับเป็นเงินกว่า 1 ล้านบาท เช่นเดียวกับบล.เอเชียเวลท์ กรณีลูกค้าต่างชาติขายโดยไม่มีใบหุ้น

2. ตำแหน่งต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ ของนางภัทธีรา ไม่สามารถตัดสินให้คุณให้โทษใด ๆ ได้ ซึ่งอำนาจในการตัดสินอยู่ในขบวนการของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานก.ล.ต. เธอเป็นผู้ให้ความเห็นในฐานะผู้อยู่ในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ เท่านั้น

3. นางภัทธีรา ไม่เคยดิ้นรน เรียกร้องตำแหน่งต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสมาชิกสมาคม ฯ ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ ได้ใช้ประสบการณ์ที่มีทำงานให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม

4. เงินของสมาคม ฯ สมาชิกอนุมัติมีกระบวนการชัดเจน ใช้จ่ายประหยัด ไม่สุรุ่ยสุร่าย เพื่อสร้างความมั่นคงให้สมาคม ล่าสุดได้ลงทุนโครงการลงทุนระดับประเทศ เพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์ในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้า

” รู้สึกเหนื่อยและเสียใจ พี่ไม่เคยไปขัดขวางธุรกิจใครคนในวงการรู้ดี ถ้าพี่มีพฤติกรรมนี้ คงอยู่ไม่ได้ ทุกอย่างมีกระบวนการ ตรวจสอบได้ ไม่ต้องกลัว ที่ผ่านมาใช้ประสบการณ์ที่มีทำให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม พี่ขอความเป็นธรรมด้วย ” นางภัทธีรา กล่าว