จิราพร

KTB ตั้ง”จิราพร ขาวสวัสดิ์” นั่งบอร์ด-กก.ตรวจสอบ

HoonSmart.com>>แบงก์กรุงไทยแต่งตั้ง”จิราพร ขาวสวัสดิ์” นั่งกรรมการ พร้อมกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีผล 26 ต.ค.65