คอลัมน์เสือใหญ่ ….STARK พี/อี ต่ำ 10

คอลัมน์เสือใหญ่ : STARK พี/อี ต่ำ 10

By…เจ๊รัชดา

@@@ ในวิกฤตมักมีโอกาสเสมอ …อิเจ๊ !!! ว่าผู้บริหาร STARKทำถูกล่ะ ที่ยกเลิกการซื้อ LEONI เป็นการตัดสินใจถูกต้อง …หากซื้อไปแล้วต้องมาแบกภาระ มากกว่าโอกาสธุรกิจที่ได้ จะกลายเป็นการฉุดรั้งกำไร STARK ซะป่าว ๆ …”คุงพี่โอ๋-ชนินทร์” คิดถูกแล้วล่ะ