คอลัมน์เสือใหญ่ …..NUSA พลังงานเต็มขั้น

คอลัมน์เสือใหญ่ : NUSA พลังงานเต็มขั้น

By…เจ๊รัชดา

@@@ NUSA ขึ้นแท่นบริษัทพลังงานเต็มสูบล่ะจ้า … เข้าถือหุ้น 23% ใน DEMCO มีนัยสำคัญ …เกมนี้ไม่สลับซับซ้อน เพราะเด็มโก้ ถือหุ้น วินด์เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง ( WEH ) อยู่ 4 % เศษ และ NUSA ก็ถือ WEH ด้วย รวม ๆ แล้ว NUSA ถือหุ้น WEH ทั้งทางตรง-อ้อม