ขายไฟ

523 ราย ผ่านเกณฑ์รอบแรก-20 บจ.แห่ชิงขายไฟ “โซลาร์”

HoonSmart.com>>3 การไฟฟ้าประกาศ 523 ราย มีคุณสมบัติเข้ารอบแรก เสนอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 5,203 เมกะวัตต์  จากผู้ยื่นทั้งหมด 670 โครงการ รวม 17,400 เมกะวัตต์ บจ.ทุกขนาดแห่เข้าชิง พุ่งเป้าโซลาร์ ด้านบล.ดาโอ เผย”กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง-GUNKUL” ยื่นราว 1,000 เมกะวัตต์ ,”บี.กริม เพาเวอร์-BGRIM” 600 เมกะวัตต์, “โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่-GPSC” 300 เมกะวัตต์