523 ราย ผ่านเกณฑ์รอบแรก-20 บจ.แห่ชิงขายไฟ “โซลาร์”

HoonSmart.com>>3 การไฟฟ้าประกาศ 523 ราย มีคุณสมบัติเข้ารอบแรก เสนอขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 5,203 เมกะวัตต์  จากผู้ยื่นทั้งหมด 670 โครงการ รวม 17,400 เมกะวัตต์ บจ.ทุกขนาดแห่เข้าชิง พุ่งเป้าโซลาร์ ด้านบล.ดาโอ เผย”กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง-GUNKUL” ยื่นราว 1,000 เมกะวัตต์ ,”บี.กริม เพาเวอร์-BGRIM” 600 เมกะวัตต์, “โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่-GPSC” 300 เมกะวัตต์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 กลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง มีจำนวนรวม 523 ราย จากจำนวนผู้ยื่นคำเสนอขายไฟฟ้ารวม 670 โครงการ แบ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) จำนวน 272 โครงการ และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) จำนวน 398 โครงการ  รวมทั้งสิ้น 17,400 เมกะวัตต์ (MW)

ทั้งนี้ 3 การไฟฟ้าประกาศให้เสนอขายไฟฟ้ากำลังการผลิตรวม 5,203 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น ก๊าซชีวภาพ 335 MW, พลังงานลม 1,500 MW, พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน 1,000 MW และพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 2,368 MW

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ภายในวันที่ 22 ธ.ค.2565 หลังจากนั้น กกพ.จะประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติวันที่ 11 ม.ค.2566 และประกาศผลคัดเลือกวันที่ 22 มี.ค. 2566 คาดว่าจะเซ็นสัญญาได้ในวันที่ 5 เม.ย 2566

การเข้าแข่งขันครั้งนี้ บริษัทจดทะเบียน (บจ.) หลายรายยื่นขอเข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ยื่นคำขอโครงการประเภทโซลาร์ เช่น บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC),บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ,บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ (EA) บริษัทอีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) บริษัท บีพีซีจี (BCPG),บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG),บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC),บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM),บริษัท เด็มโก้ (DEMCO),บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC),บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE),บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL),บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น (SUPER),บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO),บริษัท บ้านปู (BANPU) ,บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC),บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น (CSS)  ,บริษัทเอกรัฐวิศวกรรม (AKR),บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW),บริษัทซันสวีท (SUN),บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH)  เป็นต้น

ส่วน บจ.ที่ยื่นโครงการวินด์ฟาร์ม เช่น GUNKUL, บริษัท บลิส อินเทลลิเจนซ์ (BLISS) และ บริษัท  ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) นอกจากนี้ยังมีบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ให้ความสนใจด้วย เช่น  บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH)

ด้านบล.ดาโอ วิเคราะห์ว่า หุ้นที่ดูแลอยู่และผ่านคุณสมบัติในรอบแรก ประกอบด้วย GUNKUL (ซื้อ/เป้า 5.70 บาท) ยื่นจำนวน  1,000 MW , BGRIM (ซื้อ/เป้า 40.00 บาท) ยื่นจำนวน  600 MW ,GPSC (ซื้อ/เป้า 75.00 บาท) ยื่นรวม 300 MW, BANPU (ซื้อ/เป้า 17.50 บาท) ยื่นจำนวน  224 MW และ SSP (ซื้อ/เป้า 16.00 บาท) ยื่นราว 20 โครงการผ่านทั้งหมด