การลงทุน

ความจริงความคิด : วัฏจักรเศรษฐกิจกับการลงทุน

สัปดาห์ที่แล้ว เราคุยกันถึงสัญญาณเศรษฐกิจว่ามีอะไรบ้าง ก็มีผู้อ่านบางท่านบ่นมาว่า รู้สัญญาณเศรษฐกิจแล้วไง ควรจะลงทุนอะไร ไม่เห็นบอกเลย อันนี้ยอมรับเลยครับว่าเป็นความผิดของผมเองที่บอกไม่หมด ว่าแล้ว เรามาดูกันนะจะลงทุนในแต่ละวัฏจักรเศรษฐกิจได้อย่างไร