กองพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น

บลจ.อีสท์สปริงเสิร์ฟกองพันธบัตรรัฐ 6 เดือน ผลตอบแทน 2.05% ต่อปี

HoonSmart.com>> บลจ.อีสท์สปริง เสิร์ฟกองพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น อายุ 6 เดือนกองใหม่ เปิดขายครั้งแรกครั้งเดียว 10-17 มิ.ย.นี้ โอกาสรับผลตอบแทนประมาณ 2.05% ต่อปี