กองทุนโ๕รงสร้างพื้นฐาน

ก.ล.ต.เฮียริ่งปรับเกณฑ์วางทรัพย์ชำระบัญชีกองทุนอสังหาฯ-อินฟรา

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ “วางทรัพย์เพื่อชำระบัญชี” ของกลุ่มกองทุนรวมอสังหาฯ “กอง 1-กอง 2-กอง 4 – กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน” เพื่อให้การชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น