กล่าวโทษ

ก.ล.ต.กล่าวโทษ 18 ราย ปั่นหุ้น MORE ส่งต่อ ปปง.

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. กล่าวโทษ 18 รายต่อ บก.ปอศ.ฐานทำผิดปั่นหุ้น”มอร์ รีเทิร์น-MORE” ยกก๊วน อภิมุข บำรุงวงศ์(ปิงปอง) “อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” บิ๊ก MORE “สมนึก กยาวัฒนกิจ” และกลุ่มพรประภา 3 ราย โดนด้วย พร้อมรายงานต่อสำนักงานปปง.เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป เนื่องจากความผิดเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เผยการกล่าวโทษเป็นจุดเริ่มต้นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น

ก.ล.ต.กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร IFEC รวม 3 รายทุจริตยักยอกเงิน 26.6 ล้าน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. กล่าวโทษ “พลตรีบุญเลิศ แจ้งนพรัตน์-ฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ-พีรธัช สุขพงษ์” อดีตกรรมการและผู้บริหาร IFEC ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีทุจริตยักยอกเงิน IFEC ที่ได้รับชำระหนี้คืนจาก IWIND ทำให้บริษัทเสียหาย มูลค่ารวม 26.6 ล้านบาท

ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้เก็บรักษา private key “บริษัทบิทคอยน์” โอนทรัพย์สินดิจิทัลลูกค้า

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.กล่าวโทษกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษา private key ของ BX พร้อมแจ้งเบาะแสบุคคลที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้กระทำความผิด กรณีโอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่อยู่ในความดูแลหรือครอบครองของ BX ออกไปยัง wallet ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า