น้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย

ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนกรกฎาคม ลดลง 21 เซนต์ ปิดที่ 65.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลล์
ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 86 เซนต์ ปิดที่ 76.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลล์