ตลาด mai รับ HYDRO-W1 เริ่มซื้อขาย 21 ก.พ.63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ รับวอร์แรนต์ไฮโดรเท็ค ชื่อย่อ HYDRO-W1 เริ่มซื้อขาย 21 ก.พ.นี้

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไฮโดรเท็ค (HYDRO) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ HYDRO-W1 จำนวน 98,116,121 หน่วย เริ่มทำการซื้อขายในตลาด mai วันที่ 21 ก.พ.2563

ทั้งนี้ HYDRO-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 11 ก.พ.2563 อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น กำหนดใช้สิทธิครั้งแรก 2 มี.ค. 2563 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 10 ก.พ. 2565