“คันทรี่กรุ๊ป”เยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลธนบุรี

ปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน 2 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) พร้อมด้วยผู้จัดการกองทุน และนักลงทุนกลุ่ม High Net worth เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลภายใต้การบริหารงานของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG โดยมี นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ ให้การต้อนรับ