FPT กำไร 282 ลบ.ลดลง 58% รายได้ลดรายจ่ายเพิ่มขึ้น Q1

HoonSmart.com>>เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ฝีมือตก ไตรมาส 1 กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมให้กับ FTREIT น้อยลง  สวนทางค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)หรือ FPT เปิดเผยผลดำเนินงานงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 มีกำไรสุทธิเพียง 282.59 ล้านบาท ลดลงจำนวน 396.65 ล้านบาท คิดเป็น 58.39% จากที่มีกำไรสุทธิ 679.24 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของกําไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(FTREIT) ภายใต้การบริหารของ FPT จํานวน 889 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้นจากค่านายหน้าจากการจัดหาทรัพย์ให้แก่ FTREIT จํานวน 34 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นจากการให้เช่าและบริการที่เกี่ยวข้อง จํานวน 24ล้านบาท เนื่องจากมีอัตราการให้เช่าเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการบริหารก็เพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท หรือ 23 % ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนโครงการ และการขยายตัวทางธุรกิจ โดยบางโครงการยังไม่สามารถรับรู้รายได้ ต้องรอการโอนบ้านและที่ดินในอนาคต รวมถึงต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 72% เนื่องจากการออกหุ้นกู้ในปี 2562 เพื่อใช้สําหรับการขยายกิจการของทั้ง FPT และบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) ซึ่งได้ซื้อเข้ามา และนับเข้ามารวมกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา