BTS ควง “ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา” ซื้อ JMT 3.15% รวม 543 ลบ.

HoonSmart.com>>”เจมาร์ท” เฉลยขายหุ้นบริษัทเจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส บิ๊กล็อตให้บีทีเอส และนักลงทุนรายใหญ่ 2 คน ไพบูลย์-วรรณี เสรีวิวัฒนา รวม 28 ล้านหุ้น เดิมไพบูลย์ถืออยู่แล้วใหญ่อันดับสาม จำนวน  29 ล้านหุ้น  หนุนราคาหุ้นนิวไฮ 24.30 บาท 

วันที่ 5 ก.พ. 2563 มีการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อตของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT)จำนวน 28 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.15% ที่ราคาเฉลี่ย 19.40 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 543.2 ล้านบาท

บริษัทเจมาร์ท (JMART) รายงานก.ล.ต.ว่า ได้ขายหุ้นบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็สจำนวน 3.15% ให้กับบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์( BTS) นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา และนางวรรณี เสรีวิวัฒนา

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ และนางวรรณี เสรีวิวัฒนา เป็นนักลงทุนรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง  รวมถึง JMT ซึ่งนายไพบูลย์ถือหุ้นใหญ่อันดับที่สาม จำนวน 29 ล้านหุ้น หรือ 3.29% ณ วันที่ 27 พ.ย. 2562

บริษัทเจมาร์ทรายงานว่า หลังขายหุ้นล็อตนี้ คงเหลือหุ้น JMT จำนวน 467.59 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 52.6267% วัตถุประสงค์ในการขายหุ้นให้  BTS เพื่อดึงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจและต่อยอดธุรกิจในอนาคต

สำหรับ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ดำเนินธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ 2) ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ และ 3) ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยเป็นบริษัทที่แยกหรือ spin off มาจาก JMART

หลังมีข่าวว่า BTS ได้เข้ามาซื้อหุ้น JMT  ส่งผลให้ราคาเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2563 ขึ้นไปสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ที่ระดับ 24.30 บาท ก่อนปิดที่ 24.20 บาท บวก 1.50 บาทหรือ 6.61% ด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 442 ล้านบาท   ขณะที่ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 11.10 บาท