ตลท.ปลด EARTH ออกจากคำนวณดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ ปลดหุ้น EARTH ออกจากคำนวณดัชนี SET INDEX ถูกพักการซื้อขายนานกว่าปี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่จะไม่นำมารวมในการคำนวณดัชนี ได้แก่ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) มีผลตั้งแต่ 15 มิ.ย.2561 เนื่องจากถูกสั่งพักการซื้อขายนานกว่า 1 ปี จะไม่ถูกนำมารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)