เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำเงินดังกล่าวไปสนับสนุนโครงการ “แสงแก้ว เพื่อผู้สูงวัยที่ขาดแคลน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยใช้ในการสนับสนุนค่าผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกผู้สูงวัยที่ขาดแคลนทั่วประเทศที่จะช่วยให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสได้รับการผ่าตัดที่รวดเร็วขึ้น งานจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ สรรค์สาระ จังหวัดราชบุรี