NEX เลื่อนซื้อที่ดิน-อาคาร ลุยศูนย์รถบัสโดยสารเป็นส.ค.63

HoonSmart.com>> “เน็กซ์ พอยท์” เลื่อนแผนซื้อที่ดิน อาคารในจังหวัดสมุทรปราการ มูลค่า 440 ล้านบาท ใช้ดำเนินธุรกิจศูนย์รถบัสโดยสารครบวงจร เป็นภายในส.ค.63 จากเดิม เม.ย.63 พร้อมปรับเงื่อนไขชำระเงิน

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 ม.ค.2563 อนุมัติให้บริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าซื้อที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงงานระบบและอุปกรณ์ตกแต่งสิ่งติดตรึงต่าง ๆ ที่ติดอยู่กับสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางโฉลง จ.สมุทรปราการ จากบริษัท โกลเด้น ดราก้อน ออโต้เซอร์วิส จำกัด  ในราคา 440 ล้านบาท คาดว่าภายในเดือน ส.ค.2563 จากเดิมคาดภายในเดือนเม.ย.นี้

นอกจากนี้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงินสด แบ่งชำระ 3 งวด ได้แก่ 1.ชำระภายใน 7 วัน นับจากวันที่เงื่อนไขบังคับก่อนสำเร็จครบถ้วน ชำระเงินจำนวน 220 ล้านบาท โดยผู้ขายตกลงยินยอมให้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นบนกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่ผู้ซื้อนับตั้งแต่วันชำระเงิน 2.ภายในวันที่ 31 ส.ค.2563 ชำระเงินจำนวน 80 ล้านบาท พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ และ 3.ภายในวันที่ 31 ต.ค.2563 ชำระเงินจำนวน 140 ล้านบาท

ทั้งนี้ NEX มีแผนซื้อทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถบัสโดยสารครบวงจร ซึ่งบริษัทฯ สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจดังกล่าวได้ทันที ซึ่งกิจศูนย์บริการรถบัสโดยสารครบวงจรเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตตามการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศและเป็นธุรกิจที่หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนมาตลอด

นอกจากนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ ไปยังธุรกิจที่มีความมั่นคงในเชิงรายได้และผลกำไรเสริมธุรกิจเดิม ที่มีผลการดำเนินการขาดทุนในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งจะทำให้ผลประกอบการดีขึ้นในอนาคตจะส่งผลดีกับบริษัทฯในภาพรวม และทำให้บริษัทฯ สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้