คณะผู้บริหาร-พนักงานบลจ.กรุงไทยลงนามถวายพระพรพระองค์โสมสวลี

ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ด้วยความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563