กรุงไทยออกมาตรการช่วยลูกค้าได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนา

HoonSmart.com>> ธนาคารกรุงไทย ออกมาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนา ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวและส่งออกสินค้าไปยังจีน พร้อมพักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ ขยายระยะเวลาชำระหนี้และการค้ำประกัน ตลอดจนสนับสนุนค่าธรรมเนียม บสย. ค้ำประกัน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ขยายไปยังเมืองต่างๆ ในจีน และอีกหลายประเทศ ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยปีละกว่า 10 ล้านคน มาเที่ยวน้อยลง ประกอบกับจีนเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้กระทบต่อภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งการส่งออกสินค้าไปยังจีน

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทย และคณะกรรมการ ตระหนักในปัญหาดังกล่าวและได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเร่งออกมาตรการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพื่อช่วยคลายความวิตกกังวลให้กับผู้ประกอบการและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ธุรกิจมีความพร้อมที่จะเผชิญและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในการทำธุรกิจ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าไปยังจีน ธนาคารพักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ ทั้งนี้ ไม่เกิน 12 เดือน และขยายเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ สำหรับลูกค้ารายที่ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อเดิม สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และเป็นไปตามเกณฑ์ของ บสย. นอกจากนี้ ธนาคารยังจะติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าต่อไป

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีความประสงค์ใช้สินเชื่อในการดำเนินธุรกิจ สามารถขอสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี กู้ได้สูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียม บสย.ค้ำประกัน 4 ปีแรก และสินเชื่อ SME อีก 10 ประเภท ให้เลือกใช้ตามความต้องการของธุรกิจ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปีเช่นเดียวกัน ภายใต้แคมเปญ “กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ” ธนาคารกรุงไทยพร้อมอยู่เคียงข้างธุรกิจของลูกค้าเพื่อให้สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ และสนับสนุนลูกค้าให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ Krungthai Call Center 02-111-1111 ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ www.ktb.co.th

“ในนามของธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอส่งกำลังใจให้ชาวอู่ฮั่น และชาวจีนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว ในการฟันฝ่าวิกฤต รวมทั้งทีมแพทย์ พยาบาลที่เสียสละ กล้าหาญ และอดทนในการทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย ขอให้ทุกท่านมีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง ปลอดภัย และผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี” นายผยง กล่าว