“ประกันสังคม” เก็บหุ้น BCP กว่า 0.0783% ขยับถือ 15.0398%

HoonSmart.com>> “สำนักงานประกันสังคม” ได้มาหุ้น BCP จำนวน 0.0783% ขยับถือหุ้น 15.0398%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคม ได้มาหุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2563 จำนวน 0.0783% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 15.0398% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น BCP วันที่ทำรายการ 22 ม.ค.2563 เปิด 27 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุด หลังจากนั้นร่วลงและแตะต่ำสุด 25.75 บาท และปิด 26.50 บาท ลดลง 0.50 บาท หรือ -1.85% มูลค่าการซื้อขาย 200.17 ล้านบาท

ขณะที่ราคาล่าสุดปิดตลาด 24 ม.ค.2563 อยู่ที่ 25.50 บาท ลดลง 0.25 บาท หรือ -0.97% มูลค่าการซื้อขาย 51.76 ล้านบาท