KGI จัดสัมมนา “2020 Wealth Management Investment Forum”

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย ดร. จื้อ หง หลิน กรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง จัดงานสัมมนา “2020 Wealth Management Investment Forum” สำหรับลูกค้า Ultra High Net Worth และ High Net Worth ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง, พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ, ดรสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย, กมลยศ สุขุมสุวรรณ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส สายงานการลงทุน บลจ.แอสเซ็ทพลัส และคุณรัฐวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ แผนกวิจัยและที่ปรึกษาการพัฒนาโครงการ CBRE (Thailand) พร้อมทั้งทีม KGI Wealth Management research ร่วมบรรยายในหัวข้อทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจไทย ค้นหาดาวเด่น เผยกลยุทธ์การลงทุน เศรษฐกิจโลกปี 2020 ด้วย KGI Wealth Solutionshttps://hoonsmart.com/wp-admin/post-new.php#edit_timestamp