TRUE ยันไม่ประมูลคลื่น 1800 MHZ

TRUE ยืนยัน ไม่ประมูลคลื่น 1800 MHz เดือนส.ค.นี้

นายวิลเลี่ยม แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ( TRUE ) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า คณะผุ้บริหารบริษัท มีความเห็นว่า บริษัท ฯ ไม่ควรเข้าร่วมการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1800 MHz ที่จะจัดโดยคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม ปี 2561 นี้