ทิสโก้รุกประกันสุขภาพ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO) และ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (BLA) จัดกิจกรรม TISCO Smart Health, Wealthy Plan โดยม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BLA และคุณพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี TISCO ร่วมงาน โดยมี นาย ณภัทร เสียงสมบุญ พรีเซนเตอร์คนพิเศษจาก BLA มาแชร์วิธีการดูแลสุขภาพอย่างไรให้ห่างไกลโรคและความเสี่ยงของโรคร้ายแรงในงานอีกด้วย