THANI ปี 62 กำไรเฉียด 2 พันล้าน โต 20%

HoonSmart.com>> “ราชธานีลิสซิ่ง” อวดกำไรปี 62 กว่า 1,963 ล้านบาท เติบโต 19.68% กวาดรายได้รวมทะลุ 4,000 ล้านบาท ด้านค่าใช้หนี้เสียลดวูบ 52%

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) แจ้งผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2562 มีกำไรสุทธิ 1,963.56 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.52 บาท เพิ่มขึ้น 19.68% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1,640.71 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.43 บาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2562 จำนวน 4,086.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 258.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.76% และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 1,011.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปี 2561 จำนวน 141.55 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.27% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้ สงสัยจะสูญมีจำนวน ลดลงจากปีก่อน 209.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น 51.93%

อย่างไรก็ตามในงวดไตรมาส 4 ปี 2562 มีกำไรสุทธิรวม 481.66 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 1,078.46 ล้านบาท ขณะที่มีค่าใช้จ่ายทางการเงิน 263.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 145.55 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 63.57 ล้านบาท