“ณัฐภพ NFC” 15 ปีที่รอคอย พารายย่อย 4 พันกลับเข้าตลาด

NFC กลับมาเทรดอีกครั้งในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ หลังถูกห้ามซื้อขายนาน 15 ปี “ณัฐภพ” เก็บหุ้นใหญ่ 58% พารายย่อย 4 พันราย กลับเข้าตลาดอีกครั้ง

นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นเอฟซี (NFC) เปิดเผยกับ Hoonsmart.com ว่า หุ้น NFC จะเริ่มทำการซื้อขายใน SET หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์อีกครั้ง ในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ หลังจากถูกห้ามซื้อขายมานาน 15 ปี และการเปิดซื้อขายหุ้นในวันดังกล่าว จะไม่มีการกำหนดราคาสูงสุดหรือต่ำสุด จากราคาปิดสุดท้ายเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ราคาหุ้นอยู่ที่ 1.65 บาท

“ถือเป็น 15 ปีแห่งการรอคอย ที่ NFC ได้กลับมาเทรดอีกครั้งในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ จากเดิมที่ไม่คิดแล้วว่า บริษัทจะมีโอกาสกลับมาในตลาดหลักทรพย์ได้อีก และในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ผมได้ตัดสินใจซื้อหุ้นทั้งหมดจากนายวิชัย (ทองแตง นักลงทุนรายใหญ่) ที่ถือหุ้นอยู่ 2.35% ทำให้วันนี้ผมเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน NFC แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในสัดส่วน 58% ของหุ้นทั้งหมด ที่เหลือเป็นหุ้นของรายย่อยกว่า 4,000 ราย”นายณัฐภพกล่าว

ณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี

นายณัฐภพ ระบุว่า ที่ผ่านมา NFC มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มฐานที่มาของรายได้ โดยปัจจุบัน NFC ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายแอมโมเนีย แอมโมเนียไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน รวมทั้งให้บริการคลังสินค้า โลจิสติกส์แบบครบวงจร ซึ่งมั่นใจว่าในอนาคต 5 ปีข้างหน้า รายได้และกำไรของบริษัทจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

สำหรับผลประกอบการ NFC พบว่ามีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นเวลา 1 ปี และงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินประจำปี 2560 เท่ากับ 92 ล้านบาท และงบการเงินงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2561 เท่ากับ 18 ล้านบาท โดยมีส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มี.ค.2561 เท่ากับ 986 ล้านบาท รวมทั้งสามารถแสดงได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ของ NFC จำนวน 1 ราย คือนายณัฐภพ ซึ่งถือหุ้น 598,308,181 หุ้น (ร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว) ได้ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า จะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวของตนออกขายภายใน 1 ปี (Silent Period) นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของ NFC กลับมาซื้อขาย โดยได้รับการผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือน สามารถทยอยขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย

ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่นายณัฐภพจะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน NFC แล้ว นายณัฐภพ ยังมีธุรกิจรถขนส่งน้ำมัน ,NGV,LPG และเคมีภัณฑ์ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เอส ซี แคริเออร์