MFC คว้านายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนง.การไฟฟ้า

ปิยพจน์ รุธิรโก ประธานคณะกรรมการกองทุน (ลำดับที่ 4 จากขวา) วัลลภ กิตติวิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการกองทุน (ลำดับที่ 3 จากขวา) และ สุชาติ โชติกธีรกุล รองประธานคณะกรรมการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ลำดับที่ 2 จากขวา) ลงนามร่วมกับ พัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย ประสิทธิ์ พรปฏิมากร (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนามแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ให้บริหารจัดการนายทะเบียนสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อเร็วๆนี้