ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน “Asian Financial Forum 2020” ที่ฮ่องกง

รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมงาน “Asian Financial Forum 2020” ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีที่มีผู้เข้าร่วมจากแวดวงการเงินทั่วโลก โดยมีหัวข้อการเสวนาครอบคลุมหลายประเด็นที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินของโลก และการติดตามการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2563 ซึ่ง ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ Redefining Growth: Innovation, Breakthrough, Inclusiveness” และ Madame Carrie Lam, Chief Executive of Hong Kong เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563