TOG เปลี่ยนเลนส์พลาสติกเป็นอิฐสร้างโรงเรียน

ธรณ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป หรือ TOG มอบอิฐบล็อกคอนกรีตที่มีส่วนผสมเลนส์พลาสติกบด จำนวน 2,000 ก้อน ให้แก่โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ใช้เป็นวัสดุก่อสร้างห้องสมุดใหม่ให้แก่นักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563