TFEX เผยปี 62 บัญชีนักลงทุนพุ่ง 11% วอลุ่มเทรดใกล้เคียงปีก่อน

HoonSmart.com>> ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเผยปี 62 นักลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายเพิ่ม 18,307 บัญชี กว่า 11% ปริมาณซื้อขายรวม 104.5 ล้านสัญญา ใกล้เคียงปีก่อนหน้า Stock Futures ยอดนิยม กางแผนปี 63 มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการสอดคล้องตลาดโลก ขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำในช่วงกลางคืนให้ผู้ลงทุนบริหารความเสี่ยง

น.ส.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX กล่าวว่า ปี 2562 TFEX มีพัฒนาการเป็นที่น่าพอใจ โดยในด้านปริมาณการซื้อขายตลอดปีอยู่ที่ 104,521,995 สัญญา หรือเฉลี่ย 428,369 สัญญาต่อวัน อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แต่ในด้านการเติบโตของสถานะคงค้าง (Open Interest) พบว่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ 3,330,230 สัญญา เพิ่มขึ้น 36% จากปีก่อนหน้า ส่วนจำนวนบัญชีผู้ลงทุนอยู่ที่ 186,813 บัญชี เพิ่มขึ้น 18,307 บัญชี หรือคิดเป็น 11% จากปีก่อนหน้า

สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Stock Futures มีสัดส่วนการซื้อขายคิดเป็น 50% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด รองลงมา SET50 Futures 41% ในขณะที่อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับทองคำมีสัดส่วน 7% ขยายตัวจากปี 2561 ที่ระดับ 4% เนื่องจากความผันผวนของราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และจากความนิยมใน Gold Online Futures ซึ่งมีการซื้อขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า จาก 2,327 สัญญาต่อวัน มาอยู่ที่ระดับ 16,289 สัญญาต่อวัน

นอกจากนี้ SET50 Options ยังเป็นอีกสินค้าที่มีอัตราการเติบโตสูงต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 6,874 สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 24% ทั้งนี้ ผู้ลงทุนทั่วไปมีสัดส่วนการซื้อขายสูงสุด 49% รองลงมาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน 33% และผู้ลงทุนต่างประเทศ 18%

“ในปี 2562 ที่ผ่านมา TFEX ได้พัฒนาสินค้าและบริการในหลายด้าน เช่น การเพิ่มหุ้นอ้างอิง Stock Futures อีก 19 หุ้น ทำให้มีหุ้นอ้างอิงทั้งหมด 110 หุ้น การเพิ่มโบรกเกอร์ที่ให้บริการซื้อขาย USD Futures อีก 9 ราย การปรับวิธีคำนวณหลักประกันสำหรับ SET50 Options ให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับสากลมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการให้ความรู้ ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการซื้อขายของผู้ลงทุนผ่านสื่อดิจิทัล เช่น รายการ TFEX Night Trade เป็นต้น นอกจากนี้ยังร่วมมือกับบริษัทสมาชิกในการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและให้ความรู้ตลอดปี และยังส่งเสริมให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในสินค้าต่างๆ ด้วย” น.ส.รินใจ กล่าว

สำหรับปี 2563 TFEX จะเน้นปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น การขยายเวลาซื้อขายสินค้ากลุ่มทองคำในช่วงกลางคืนจนถึงเวลา 03.00 น. ของวันถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก การให้บริการแลกเงินดอลลาร์รายวันสำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น Futures ที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ในต่างประเทศหรืออัตราแลกเปลี่ยนอื่น

นอกจากนั้น TFEX จะมุ่งเน้นการขยายฐานผู้ลงทุน โดยเน้นช่องทางดิจิทัลในการให้ความรู้และทำการตลาด ตลอดจนร่วมกับอุตสาหกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและ Workshop อย่างเข้มข้น เช่น โครงการ “TFEX Trading Challenge” และ “TFEX Algorithmic Trading Competition” เป็นต้น