มอบทุนการศึกษา


น.ส. อัจฉรา เจริญพร (ที่ 3 จากซ้าย) ผอ.ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบทุนการศึกษา จำนวน 30 ทุน แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียน วรดิษฐ์วิทยาประสูตร์ จ.อ่างทอง เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งบริษัทครบ 30 ปี และเป็นการสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน