10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : %

Mid Long Term Bond_Nov. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพKFLTGOVRMF4.655.212.832.31
2กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF4.635.17----
3กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF3.214.753.312.40
4กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้KFAFIX3.764.232.86--
5ไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM23.743.992.101.86
6ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF3.513.952.362.24
7กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์KFSMUL3.463.822.432.31
8ทหารไทย ธนไพบูลย์TMBABF3.433.762.572.66
9เค ตราสารหนี้ พลัสK-FIXEDPLUS2.983.23----
10เค ตราสารหนี้K-FIXED2.923.192.152.46

Short Term Bond_Nov. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1ภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพPHATRA INRMF3.633.932.482.24
2กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I3.413.592.18--
3ภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมPHATRA ACT FIXED3.303.572.41--
4กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าKTFIXPLUS-A3.363.532.07--
5กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลKTFIXPLUS-D3.353.522.072.09
6พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI3.203.502.692.82
7เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB3.243.502.472.60
8กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF3.233.482.202.07
9พรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iFIXED-C3.153.412.342.31
10กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปีKTFIX-1Y3Y3.143.352.142.10

Money Market_Nov. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดจ่ายเงินปันผลPRINCIPAL iDAILY-D2.072.151.461.56
2พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL iDAILY-C2.062.141.461.62
3แอสเซทพลัสตราสารหนี้ 2ASP21.561.641.681.84
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I1.491.60----
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY1.451.561.421.56
6พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนสถาบันPRINCIPAL iDAILY-I1.401.49----
7แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP1.351.451.321.46
8แอล เอช ตลาดเงินLHMM1.351.451.291.39
9เค บริหารเงินK-CASH1.351.451.281.35
10เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF1.391.441.301.43

Global Bond_Nov. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A12.8912.89----
2ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA12.5611.60----
3ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR12.5611.60----
4พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GPS-A12.3211.16----
5เคแทม เวิลด์ คอปเปอร์เรท บอนด์ ฟันด์KT-WCORP9.1310.013.172.67
6ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)SCBGSIFR9.549.974.01-
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์SCBGSIF9.549.964.003.56
8ภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์PHATRA G-UBOND-H8.389.54----
9ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUDB-N7.999.17----
10ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUDB-A7.999.16----

Emerging Market Bond_Nov. 2019

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB14.5416.04----
2ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND11.3012.474.100.17
3ตราสารหนี้เอเชียASIA-B9.229.973.122.95
4ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF8.949.87----
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB8.829.803.542.51
6ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB8.619.792.82--
7กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI8.288.813.52-1.30
8เค ตราสารหนี้เอเชียK-AFIXED4.684.32----
9เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D1.792.570.910.20

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2562

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย.2562

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 พ.ย. 2562

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก