กล่าวโทษ”เงินวสวัตติ์”ค้าอนุพันธ์เถื่อนจ.สงขลา

ก.ล.ต. กล่าวโทษ “นายเงินวสวัตติ์ ลิ่มทวีสกุล” ต่อ ปอศ. กรณีประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้รับเบาะแสจากผู้ลงทุนที่อยู่ในจังหวัดสงขลา จำนวน 19 ราย และตรวจพบว่า นายเงินวสวัตติ์ ลิ่มทวีสกุล ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต โดยได้ติดต่อ ชักชวน และเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนผ่านโปรแกรมไลน์ (Line) ซึ่งใช้นามแฝง เช่น “007 รหัสพิทักษ์โลก” ผ่านไลน์กลุ่ม “007-1” เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงเชื่อแล้วลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(อนุพันธ์)ตามที่แนะนำ โดยมีสินค้าอ้างอิง คือ ทองคำ หรือ ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ ซึ่งนายเงินวสวัตติ์ได้รับประโยชน์จากผู้ลงทุนเป็นเงินโดยผ่านเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตนเอง และปรากฏว่ามีผู้ลงทุนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

การกระทำของนายเงินวสวัตติ์ เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งมีโทษตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันคือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลดังกล่าว ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) ปอศ. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับความเสียหาย โปรดแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปยัง ปอศ.

ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากถูกชักชวนให้ลงทุนผ่านแอพลิเคชันไลน์หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ควรต้องพิจารณาให้รอบคอบ และลงทุนเฉพาะกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทำการชักชวนให้ลงทุนว่าได้รับอนุญาตให้บริการในตลาดทุนหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/licensecheck และแจ้งเบาะแสไปยัง SEC Help Center โทร. 1207 เพื่อที่ ก.ล.ต. จะได้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป