U ซื้อหุ้น 4 บริษัทย่อยแสนสิริ 75.5 ล้าน

U ซื้อหุ้นบริษัทย่อยแสนสิริ ร่วม 75.5 ล้านบาท เพื่อร่วมกันทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ยูซิตี้ (U) ได้เข้าซื้อหุ้นสัดส่วน 50% ในบริษัทย่อยของบริษัทแสนสิริ (SIRI) ได้แก่ บริษัท สิริพัฒน์ วัน บริษัท สิริพัฒน์ ทู บริษัทสิริพัฒน์ ทรี และบริษัท กรุงเทพ สกาย สุขุมวิท 34 ในราคารวม 7.5.5 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

“บริษัท 1-3 ซื้อขายหุ้นในราคาบริษัทละ 25 ล้านบาท ส่วนบริษัทกรุงเทพสกายฯ 5 แสนบาท เป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัท U และ SIRI เพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ร่วมกัน”ยูซิตี้ระบุ