TACC คว้ารางวัล Best Investor Relations Awards ปีที่ 3

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัลให้บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ซึ่งได้รับรางวัลในกลุ่มรางวัล Business Excellence สาขา Outstanding Investor Relations Awards (เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน) และในปีนี้ TACC คว้ารางวัล Best Investor Relations Awards ของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีคุณสุวีรยา อังศวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารคู่ค้าและสื่อสารองค์กร เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของทั้งองค์กรในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งเป็นรางวัลที่มีเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับทีมงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีให้กับลูกค้า นักลงทุน ผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้