บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้ารางวัลหุ้นยั่งยืน ปี 2562

 

 

รังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์จำกัด รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562  ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ประเภทบริการ  จากปกรณ์ มาลากุล ณ. อยุธยา ที่ปรึกษา ด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล