8 หุ้นได้ประโยชน์ กกบ.ผ่อนผัน Perpetual bond เป็นทุน 3 ปี

HoonSmart.com>> บล.เอเซีย พลัส ชี้กกบ.ผ่อนผัน Perpetual bond เป็นทุน ได้อีก 3 ปี หนุน 8 หุ้นได้ประโยชน์ แนะซื้อกลุ่มหุ้นอุปโภคบริโภค “CPALL-CPF-MINT” แนวโน้มกำไรฟื้นตัว ราคาย่อตัวหนนอัพไซด์เพิ่ม

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส มองกรณีคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) มีมติเห็นชอบการผ่อนผันบริษัทที่มีการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) ที่มีการเสนอขายและได้รับชำระค่าหุ้นกู้ก่อนวันที่ 31 ธ.ค.2562 สามารถอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นต่อได้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ 1 ม.ค.2563

การผ่อนผันดังกล่าว ถือเป็นการคลายความกังวลให้กับบริษัทที่มีการออก Perpetual Bond มีระยะเวลาบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่สูงขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งหาก D/E เพิ่มขึ้นจนสูงเกินข้อกำหนดเงินกู้ของสถาบันการเงิน อาจเป็นอุปสรรคต่อการปล่อยกู้ และช่วยลดความกังวลจากต้นทุนทางการเงินมีโอกาสเพิ่มขึ้น ตามความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น (แปรผันไปตามโครงสร้างทางการเงิน)

“ประเด็นดังกล่าวถือเป็น Sentiment เชิงบวกต่อราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการออก Perpetual Bond 8 บริษัท โดยฝ่ายวิจัยชื่นชอบ CPALL CPF และ MINT มากสุด นอกจะได้รับ Sentiment เชิงบวกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว ยังเป็นหุ้นอุปโภคบริโภคที่มีแนวโน้มกำไรฟื้นตัวได้ดีต่อจากนี้ พร้อมกับราคาหุ้นที่ย่อตัวลงมาจนมี Upside เปิดกว้าง”บล.เอเซีย พลัส ระบุ

อ่านต่อ

กกบ.ผ่อนผัน “หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน” เป็นทุนได้อีกไม่เกิน 3 ปี