“สถาพร โพธิ์ทอง” ตัดขาย NEX ออก 0.42% เหลือถือ 4.99%

HoonSmart.com>> “สถาพร โพธิ์ทอง” ตัดขายหุ้น NEX ออก 0.4202% เหลือถือในมือ 4.9998%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายสถาพร โพธิ์ทอง จำหน่ายหุ้นของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2562 จำนวน 1,950,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.4202% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเหลือจำนวน 23.20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 4.9998% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น NEX ปิดตลาดวันที่ 27 พ.ย.2562 อยู่ที่ 2.96 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ +2.07% มูลค่าการซื้อขาย 20.22 ล้านบาท

ขณะที่ราคาหุ้นวันที่ขายออก 25 พ.ย.2562 เปิด 2.82 บาท เป็นราคาต่ำสุดและระหว่างวันขึ้นแตะสูงสุด 2.92 บาท ก่อนย่อตัวลงปิด 2.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.06 บาท หรือ 2.11% มูลค่าการซื้อขาย 27.68 ล้านบาท