KAsset คว้ารางวัลบลจ.โดดเด่น ด้านกองทุนตราสารหนี้

บลจ.กสิกรไทย ประเดิมคว้ารางวัลบลจ.โดดเด่น ด้านกองทุนตราสารหนี้ งาน Best Bond Awards 2017 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด คว้ารางวัล “Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market” ในงาน Best Bond Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยเป็นประเภทรางวัลใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ที่มอบให้กับบริษัทจัดการกองทุนที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารกองทุนรวมตราสารหนี้ โดยมีนายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยทีมผู้จัดการกองทุน บลจ.กสิกรไทย ขึ้นรับรางวัลจาก ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ที่ 3 จากขวา) ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้