AMANAH กำไร Q3 พุ่ง 76% สินเชื่อโต-ตามหนี้คืนได้เพิ่ม

HoonSmart.com>> “อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง” อวดงบไตรมาส 3/62 กำไรสุทธิ 68.79 ล้านบาท พุ่ง 76% จากงวดปีก่อน พอร์ตสินเชื่อเติบโต หนุนรายได้รวม 172 ล้านบาท เพิ่ม 22% ตามหนี้คืนได้เพิ่ม งวด 9 เดือนกำไร 177 ล้านบาท โต 45%

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 กำไรสุทธิ 68.79 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.067 บาท เพิ่มขึ้น 76.45% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 38.99 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.041 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 177.52 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.173 บาท เพิ่มขึ้น 45.26% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 122.21 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.127 บาท

ในงวดไตรมาส 3/2562 กำไรเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการรายได้รวมเพิ่มขึ้น 22.54% จาก 155 ล้านบาท เป็น 190 ล้านบาท โดยมีรายได้จากสัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น 16.54% จาก 128.64 ล้านบาท เป็น 149.92 ล้านบาท ซึ่งได้รับผลบวกจากการปล่อยสินเชื่อ (Auto To Money หรือ ATM เงินด่วน ) (ATM) ที่มากขึ้น พอร์ตสินเชื่อมีการขยายเติบโตเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้รายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการติดตามลูกหนี้ที่มีคำพิพากษาแล้ว บริษัทฯ สามารถติดตามหนี้จากลูกหนี้กลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

นอกจากนี้ยังมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิ่มขึ้น 47.30% จาก 11.32 ล้านบาท เป็น 16.68 ล้านบาท และการเพิ่มขึนของรายได้อื่นซึ่งสวนใหญ่เป็นรายได้ที่มาจากการติดตามลูกหนี้ที่มีคําพิพากษาที่เพิ่มขึ้น คิดเป็น 91.97% จาก 11.67 ล้านบาท เพิ่มเป็น 22.40 ล้านบาท

สําหรับค่าใช้จ่ายรวมมีจํานวนเพิ่มขึ้น 6.07% จาก 105.67 ล้านบาท เป็น 112.08 ล้านบาท โดยรายการหลักที่่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำนวน 5.33 ล้านบาท หรือ 25.25% จาก 21.12 ล้านบาท เป็น 26.45 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 5.80 ล้านบาท