2 บิ๊ก IFEC-POLAR มั่นใจตั้งผู้สอบบัญชีสำเร็จ

2 บิ๊ก ” IFEC – POLAR ” มีเวลาหายใจ หลังตลาดยืดเวลาตั้งผู้สอบบัญชีอีก 6 เดือน ซื้อเวลาถูกเพิกถอนหุ้น ด้าน ” ทวิช” ซีอีโอ IFEC เร่งแก้ไขปัญหาบริษัทลูกจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการกว่า 90 % เตรียมกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติตั้งผู้สอบบัญชี IFEC ขณะที่ “ทิศชวน” บิ๊ก POLAR มั่นใจหาผู้สอบบัญชีได้ 

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น ( IFEC ) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ขยายเวลาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี IFEC ออกไปอีก 6 เดือน หรือภายใน 30 เม.ย. 2563 ทำให้บริษัท ฯ มีเวลามากขึ้นในการดำเนินการ  ซึ่งปัญหาที่ซับซ้อนของ IFEC เป็นอุปสรรคในการรับงานของผู้ตรวจสอบบัญชี โดยงบปี 2559 เป็นงบที่ไม่มีการรับรองงบ ผู้สอบบัญขีไม่ออกความเห็น

ทวิช เตชะนาวากุล

“การขยายเวลาตั้งผู้สอบบัญชีของ IFEC ทำให้บริษัทมีเวลาหายใจ ขยายเวลาการเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งที่ผ่านมาการแก้ปัญหา เปลี่ยนผู้บริหารบริษัทลูกและหลาน IFEC ทำไปกว่า 90 % ของทั้งหมด หรือ 14-15 บริษัทจาก 20 บริษัท เหลือ 6 บริษัทอยู่ระหว่างจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการชุดใหม่ ทุกอย่างใช้เวลาดำเนินการ เพื่อให้ IFEC กลับมาเป็นบริษัทปกติ”

นายทวิช กล่าวอีกว่า บริษัทกำหนดจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า หลังจากแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชี รวมทั้งเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ

นายทิศชวน นานาวราทร ประธานกรรมการ บริษัท โพลาริส แคปปิตัล ( POLAR ) กล่าวว่า บริษัท ฯ อยู่ระหว่างเจรจากับผู้สอบบัญชีหลายราย  คาดว่าไม่น่ามีปัญหาในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อทำและรับรองงบการเงิน โดยพยายามทำตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หากไม่มีปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ คิดว่าการตั้งผู้สอบบัญชีน่าจะทำได้ จากนั้นจะกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ขยายเวลาให้ IFEC ตั้งผู้สอบบัญชี ภายในวันที่ 30 เม.ย. 2563 เมื่อตั้งได้แล้ว ให้นำส่งงบการเงินไตรมาส 1 / 2560 – ไตรมาส 1 / 2562 ภายใน 31 ธ.ค. 2563

ส่วน POLAR ให้เวลาตั้งผู้สอบบัญชีภายใน 31 พ.ค. 2563 เพื่อทำงบการเงินไตรมาส 1 / 2560 ถึงไตรมาส 1/2562 ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2564