CHAYO เซ็นสัญญาซื้อหนี้แบงก์กสิกรไทย

กิตติ ตั้งศรีวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO) ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณอรรสิทธิ์ เอื้ออารักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ในโอกาส CHAYO ได้ลงนามเซ็นสัญญาซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ ประเภทหนี้ไม่มีหลักประกัน ณ ธนาคารกสิกร สาขาพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้