ตลาด mai รับหุ้น IP เข้าเทรด 5 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> หุ้นอินเตอร์ ฟาร์มา ลงสนามตลาด mai 5 พ.ย.นี้ ไอพีโอ 7 บาท

ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) จำนวน 206 ล้านหุ้น ราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค ชื่อย่อ IP และเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 5 พ.ย. 2562

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 46 ล้านหุ้น ราคา 7.00 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันที่ 28 – 30 ต.ค. 2562 โดยบริษัทประกอบธุรกิจการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์

สำหรับผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 15.55 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.11 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนมกำไรสุทธิ 12.34 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท ส่วนงวด 6 เดือน ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 17.20 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.12 บาท ลดลง 11.75% จากงวดเดียวกันขงปีก่อนกำไรสุทธิ 19.76 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.21 บาท

สาเหตุที่กำไรครึ่งปีแรกลดลง เนื่องจากมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง 56.34% เมื่อเทียบงวดปีก่อนอยู่ที่ 62.50% เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการขายสินค้าห้แก่ลูกค้ากลุ่มโมเดืรน์เทรดเพิ่ม สภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อผู้บริโภคชะลอ ทำให้บริษัทต้องโปรโมชั่นสินค้ามากขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขาย ส่งผลให้ราคาขายสินค้าโดยเฉี่ยลดลง

นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท หรือ 54.14% ประกอบกับบริษัทย่อย ได้แก่ อินเตอร์เพ็ททริน ที่เพิ่งจัดตั้งเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2561 มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดไม่นาน

ขณะที่รายได้จากการขายในครึ่งปีแรกมีจำนวน 182.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.65 ล้านบาท หรือ 32.37% สาเหตุหลักมาจาการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แชมพูรักษาโรคผิวหนังสำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์หลายผลิตภัณฑ์รวมกันและการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและนวัตกรรมความงดงามสำหรับคน

อ่านข่าว

“อินเตอร์ ฟาร์มา” เคาะราคาไอพีโอ 7 บาท ขาย 28-30 ต.ค.