“พงษ์ศักดิ์” ซีอีโอ SVI เทนเดอร์หุ้นสำเร็จขยับถือ 72.54%

HoonSmart.com>> “พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ” CEO แจ้งผลทำคำเสนอซื้อหุ้น SVI มีผู้เสนอขายหุ้นรวม 577.68 ล้านหุ้น กว่า 26.83% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 72.54%

บริษัท เอสวีไอ (SVI) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2562 นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SVI รายงานผลการเสนอซื้อหุ้น โดยมีผู้แสดงเจตนาขายหุ้น SVI แล้ว 577.68 ล้านหุ้น หรือ 26.83% ของหุ้นทั้งหมด ที่ราคา 4.85 บาท/หุ้น ส่งผลให้หลังทำเสนอซื้อหลักทรัพย์นายพงศ์ศักดิ์ จะถือหุ้นเพิ่มเป็น 1,561.94 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 72.54% ของหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ ผลการเสนอซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขที่นายพงษ์ศักดิ์ต้องการได้หุ้นไม่ต่ำกว่า 415 ล้านหุ้น มิเช่นนั้นจะยกเลิกการทำเสนอซื้อ หลังจากเสนอซื้อหุ้น SVI โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ระหว่างวันที่ 26 ก.ย.-1 พ.ย.2562 โดยไม่ได้มีแผนในการเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ และจะชำระราคาหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อในวันที่ 5 พ.ย.2562